banner-om-os

Væskeanalyse

 

ECD har til huse i USA. ECD er grundlagt i 1977 og har dermed mange års erfaring i udvikling og produktion af in-line analyseudstyr til procesindustrien og forsyningsvirksomheder, både som enkeltstående målinger og som systemløsninger. Produktprogrammet dækker over udstyr til måling af pH, Redox, turbiditet, ammonium, nitrat, svovlbrinte, opløst ilt, ledningsevne, fosfat, opløst tørstof, klorin.

De ionselektive elektroder giver muligheder for yderligere række af målinger. 

Vore kunder findes indenfor:

  • Farmaci
  • Bioteknologi
  • Levnedsmiddel
  • Plast
  • Kemi
  • Renseanlæg
  • Kraftvarmeværker
  • Beton/mørtel
  • Korn/foder