banner-om-os

Væskeanalyse

Hydra II Cover b copySom forhandler af ECD, Electro-Chemical Devices, kan vi nu imødekomme et længe ønske fra vores kunder om et bredere leveringsprogram indenfor in-line væskeanalyse.

Flowmåling og klimatilpasning

Greyline MantaRay billed 1114-1Flowmålere til delvis fyldte rør, kanaler og vandløb er nødvendigt værktøj til måleprogrammer i forbindelse med klimatilpasning af afløbssystemer til regnvand.

Coriolis masseflowmålere

TRICOR CoriolisTCM230K billed 1114Vores leveringsprogram af Coriolis masseflowmålere fra KEM Küppers dækker nu op til 230.000 kg/time. KEM Küppers har mere end 30 års erfaring med Coriolis masseflowmålere

Vore kunder findes indenfor:

  • Farmaci
  • Bioteknologi
  • Levnedsmiddel
  • Plast
  • Kemi
  • Renseanlæg
  • Kraftvarmeværker
  • Beton/mørtel
  • Korn/foder